Vad är medborgarforskning?

Medborgarforskning är ett sätt för forskningen att samla in stora mängder data. Insamlingen sker genom att uppmana intresserad allmänhet att rapportera in sina insatser. Medborgarforskning är på väg att bli ett allt viktigare verktyg inom naturvårdsområdet. Både tack vare att den bidrar till information som ligger till grund för forskning, samt för att den främjar intresse och kunskap om naturen och biologisk mångfald. Genom medborgarforskning får forskare, organisationer såsom Naturskyddsföreningen och allmänhet tillsammans fram nödvändig information som bidrar till att forma ett hållbart samhälle.

Läs mer om metoden

Hur fungerar medborgarforskningen inom Naturkollen?

Projektet är centrerat kring just medborgarforskning. Inom Naturkollen genomför människor räddningsinsatser för de vilda bina – bihotell, bivänlig plantering samt gör om gräsmattan till äng. När människor rapporterar insatser till oss får vi geografisk information samt en temperaturmätare om engagemanget för binas situation. Det starka engagemanget blir en bred grund för oss att stå på när vi ska påverka beslutsfattare.
Räddningsinsatserna följs sedan upp årligen genom att skicka ut enkäter till alla som deltagit för att samla in mer information.

Årets enkät-frågor

När Naturskyddsföreningen samlat in informationen skickar vi den till forskare på Lunds universitet, som vi samarbetar med för att öka kunskapen om bin. Forskarna gör analyser av materialet, vilket hittills har resulterat i tre examensarbeten, som du kan se nedan.

Medborgarforskning kring bin finns också på andra håll inom och utanför Sveriges gränser. Till exempel:

  1. I Finland har ett pilotprojekt kring medborgarforskning på humlor skapats.
  2. Forskarna på Lunds universitet samlar in information om årets första humla för andra året i rad, för att se hur de allt tidigare vårarna påverkar drottninghumlorna.
  3. Naturvårdsverket har föreslagit mer medborgarforskning inriktad på pollinatörer.

Resultat av medborgarforskningen

Merborgarforskningen inom Naturkollen har hittills lett till tre examensarbeten, närmare bestämt dessa: