Räddningsinsatser för bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna. Inom Operation: Rädda bina vill vi uppmana till räddningsinsatser för bina och bidra till medborgarforskning. Dessutom visar vi vägen för kommunerna att göra mer för pollinatörer.

Var med och skapa världens bivänligaste land, bli bivän du också!

Din insats innebär inte bara att du hjälper bina i din närmiljö, du bidrar dessutom till medborgarforskning. Tillsammans skapar vi mer kunskap om naturen, hjälper den samt skapar en hållbar framtid.

Fixa en bostad åt vilda bina

Plantera bivänliga blommor

Skapa en trädgårdsäng

Studera vad som händer vid din räddningsinsats

Ser du bin och andra pollinatörer? Ladda ner PDF och fyll i vart eftersom du ser aktivitet vid din räddningsinsats, så bidrar du till forskningen. Du får mejl efter sommaren med information om var du ska skicka din ifyllda PDF. Tack!
Läs mer

Bivänliga kommuner

Vår undersökning ”Sveriges bivänligaste kommun 2021” visar hur långt kommunerna kommit i arbetet med att gynna bin och andra pollinatörer.
Läs mer

Blomrika vägkanter

Det finns många vägkanter, som genom att skötas rätt, kan bli vackra, blomrika och gynna många av de insekter som håller på att försvinna idag.
Läs mer

Vad innebär medborgarforskning?

Genom dina insatser för bina hjälper du både naturen och forskningen. Medborgarforskning är en metod för att undersöka hur situationen i naturen förändras, till exempel för bina, och en metod vi använder i projektet Naturkollen.
Läs mer