Hur vi behandlar personuppgifter

Svenska Naturskyddsföreningen med organisationsnummer 802002-4280 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar. Dels med kretsar och länsförbund, dels med ungdomsorganisationen Fältbiologerna. För uppgifter om autogirobetalare har vi ett gemensamt ansvar med betaltjänstleverantörerna.

Naturskyddsföreningen värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till de registrerade.

Har du frågor i egenskap av medlem eller givare ska du kontakta Medlems- och Givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.

Har du allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta vår verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 00.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen.